Szczegóły

Tytuł artykułu

Granulation of After Reclamation Dusts from the Mixed Sands Technology: Water Glass – Resolit / Granulacja pyłów poregeneracyjnych z technologii mas mieszanych: szkło wodne – rezolit

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×