Szczegóły

Tytuł artykułu

Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry approach to monitor monoterpenes emission from aleppo pine (Pinus halepensis) woods growing in different locations: 3-11

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2010

Numer

No 41

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685
×