Szczegóły

Tytuł artykułu

The connection between chosen phenolic compounds occurring in wood and the range of trophic abilities of birch bracket (Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.): 13-21

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2010

Numer

No 41

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685
×