Szczegóły

Tytuł artykułu

Prawne aspekty ochrony wartości przyrodniczych w planowaniu przestrzennym

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×