Szczegóły

Tytuł artykułu

Properties of particleboards produced with use of Sida hermaphrodita Rusby: 45-56

Tytuł czasopisma

Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo

Rocznik

2010

Numer

No 41

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Komitet Technologii Drewna PAN

Identyfikator

ISSN 0071-6685
×