Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Mechanical Properties of Mg-2.5%Tb-0.78%Sm Alloy After Ecap and Ageing

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2013-0022

×