Szczegóły

Tytuł artykułu

Postrzeganie życia, jego celu i sensu przez chorych na mukowiscydozę po przeszczepie płuc

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2011

Numer

No 1-4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×