Szczegóły

Tytuł artykułu

Experimental Comparison of Synthesis Tools Altera Quartus II and Synthagate

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

×