Szczegóły

Tytuł artykułu

The integrative function of vagal nerves in urinary bladder activity in rats with and without intravesical noxious stimulation

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2012

Numer

No 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×