Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of the Carbides and Matrix on the Wear Resistance of Nodular Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Wear resistant alloys ; Carbidic nodular cast iron ; Wear resistance ; ADI

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0053

×