Szczegóły

Tytuł artykułu

Gastric dysfunction in dialysed patients with chronic renal failure

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2012

Numer

No 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×