Details

Title

„Sibi et posteritati”. Autoprezentacja i reklama w środowisku architektów, budowniczych i inżynierów w Galicji u schyłku XIX i na początku XX wieku

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×