Szczegóły

Tytuł artykułu

The atlanto-axial synostosis — a case of vertebral anomaly

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2012

Numer

No 3-4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×