Details

Title

Potrzeba włączenia działań oddolnych w proces planowania miasta

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0023-5865
×