Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative Analysis of Ductile Iron Microstructure – A Comparison of Selected Methods for Assessment

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Ductile iron ; Stereology ; Scheil-Schwartz-Saltykov method ; Microtomograph

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0060

×