Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative Analysis of Ductile Iron Microstructure – A Comparison of Selected Methods for Assessment

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×