Szczegóły

Tytuł artykułu

Crystallization of Low-alloyed Construction Cast Steel Modified with V and Ti

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Low-alloyed cast steel ; Primary crystallization ; Modification ; TDA method

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0067

×