Szczegóły

Tytuł artykułu

Viana de Lima (1913/1991) –wobec narodzin nowoczesnej architektury europejskiej pełen tekst

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×