Szczegóły

Tytuł artykułu

Adaptation of Evolutionary Algorithms for Decision Making on Building Construction Engineering (TSP Problem)

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2014

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

DOI

10.2478/eletel-2014-0015

×