Szczegóły

Tytuł artykułu

Clinico-pathological predictive factorsin squamous cell carcinoma of the tongueand the floor of the mouth

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×