Szczegóły

Tytuł artykułu

Nerve supply of pelvic viscera — anatomical notes, clinical implication on nervestimulation

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×