Szczegóły

Tytuł artykułu

The Control of Solidification Kinetics of the Vacuum-cast Thin-wall Nickel-based Superalloys by Changing the Geometrical Characteristics of the Ceramic Mold

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0076

×