Szczegóły

Tytuł artykułu

Sclero-topometry Metrology in Valorisation of Waste Oil for Micro-machining of Ductile Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2013-0077

×