Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Pumping Beam Width on Vecsel Output Power

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

×