Szczegóły

Tytuł artykułu

Serum potassium, sodium and calcium levels in healthy individuals — literature review and data analysis

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×