Szczegóły

Tytuł artykułu

Osteoprotegerin, trail and osteoprotegerin/trail ratio in patients at early phase of acutepancreatitis

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×