Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment of AlSi21CuNi Alloy’s Quality with Use of ATND Method

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×