Szczegóły

Tytuł artykułu

Prefiltering in Wavelet Analysis Applying Cubic B-Splines

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×