Szczegóły

Tytuł artykułu

General introduction into the Ebola virus biology and disease

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×