Szczegóły

Tytuł artykułu

Układ przestrzenny i architektura międzywojennych willi dawnego folwarku Pogorzel, obecnej części miasta Otwocka

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×