Szczegóły

Tytuł artykułu

Pamięci Profesora Mirosława Przyłęckiego

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×