Szczegóły

Tytuł artykułu

Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku. Część 1. Kościoły z XIII w.

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×