Szczegóły

Tytuł artykułu

Serum pregnancy-associated plasma protein. A correlates with inflammation and malnutrition in patients treated with maintenance hemodialysis

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×