Szczegóły

Tytuł artykułu

Spectral heart rate variability in rats with cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis treated with cyclooxygenase inhibitors

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×