Szczegóły

Tytuł artykułu

The Abrasive Wear Resistance of Chromium Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Abrasive wear resistance ; Structure of white cast iron ; Type carbides: M3C ; (Fe,Cr)7C3

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0015

×