Szczegóły

Tytuł artykułu

Directional Solidification of AlSi Alloys with Fe Intermetallic Phases

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Directional solidification ; aluminum alloys ; calibration ; Fe-rich intermetallic phases ; β-Al5FeSi

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0018

×