Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterization of Coatings on Grey Cast Iron Fabricated by Hot-dipping in Pure Al, AlSi11 and AlTi5 Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0020

×