Szczegóły

Tytuł artykułu

Teutonic order castles in the Chełm region in the light of new research of selected subjects

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×