Szczegóły

Tytuł artykułu

Odnawialne źródła energii w planowaniu przestrzennym na przykładzie energetyki wiatrowej

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×