Szczegóły

Tytuł artykułu

Frontmatter

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 62

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)
×