Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów zabudowanych i zurbanizowanychdawnych miast przemysłowych w Regionie Wschodnim

Tytuł czasopisma

Folia Oeconomica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No LV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Identyfikator

ISSN 0071-674X
×