Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Self-Similar Traffic Type on Performance of QoS Routing Algorithms

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

DOI

10.1515/eletel-2016-0011

×