Szczegóły

Tytuł artykułu

Sensitivity of Winter Wheat Cultivars to Selected Herbicides

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 50

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2010

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

Referencje

Adamczewski K. (2000), Reakcja 7 odmian pszenicy ozimej na dwie formy użytkowe chlorotoluronu. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 40, 1, 374. ; Cabanne F. (1985), Phytotoxicity and metabolism of chlortoluron in two wheat cultivars, Pestic. Biochem. Physiol, 23, 212. ; Cashimore W. (1995), Effect of low doses of herbicides, temperature and simulated harrowing on the survival of three weed species, null, 6 C-16, 719. ; Dastgheib F. (1990), Differential response of wheat to chlorsulfuron, null, 43, 150. ; Gabińska K. (1985), Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy, Pam. Puł, 84, 103. ; Gauvrit C. (1991), Effect of low temperatures on 2,4-D behaviour in maize plants, Weed Res, 31, 135. ; Kong L. (2009), Differential responses of two types of winter wheat (<i>Triticum aestivum</i> L.) to autumn- and spring-applied mesosulfuron-methyl, Crop Protect, XXX, 1. ; Nowicka B. 1993. Wpływ herbicydów na wysokość i jakość plonu odmian pszenicy ozimej. Praca doktorska, Wyd. IUNG Puławy, R (302), 47 pp. ; Petróczi I. (2002), Study of pesticide sideeffects in winter wheat trials, null, 46, 207. ; Orr J. (1996), Postemergence herbicides and application time affect wheat yields, Calif. Agric, 50, 4, 32. ; Rola H. (1999), Tolerancja wybranych odmian pszenicy ozimej na herbicydy, Pam. Puł, 114, 305. ; Sikkema P. (2007), Responses of three types of winter wheat (<i>Triticum aestivum</i> L.) to spring-applied post-emergence herbicides, Crop Protect, 26, 715.

DOI

10.2478/v10045-010-0006-4

×