Szczegóły

Tytuł artykułu

Study on the Potential Use of Essential Oils for Decay Control and Quality Preservation of Tabarzeh Table Grape

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×