Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Aluminium on Graphitization of Cast Iron Treated with Cerium Mixture

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0044

×