Szczegóły

Tytuł artykułu

Propolis Production by Honey Bee Apis Mellifera (hymenoptera: Apidae) and its Potential for the Management of the Larger Grain Borer Prostephanus Truncatus (Horn) (coleoptera: Bostrichidae) On Maize Grains

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×