Szczegóły

Tytuł artykułu

Research on Reclamation and Activation of Moulding Sands Containing Water-Glass Hardened with Microwaves

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Foundry technique ; Water-glass ; Reclamation ; Microwaves

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/afe-2014-0046

×