Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Soil Microorganisms and Bio- or -Organic Fertilizers on Dissipation of Some Pesticides in Soil and Potato Tubers

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×