Szczegóły

Tytuł artykułu

Composite Ag-La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ Cathode Material for Solid Oxide Fuel Cells, Preparation and Characteristic

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2013-0171

×