Details

Title

Edukacja architektoniczna w dobie rewolucji informatycznej. Refleksje nad założeniami programu studiów Architecture for Society of Knowledge w kontekście aktualnej kondycji dyscypliny

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×