Szczegóły

Tytuł artykułu

Feeding Site-Dependent Probing Behaviour of the Pea Aphid Acyrthosiphon Pisum Harris on Three Species of Lupins Lupinus L.

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×